Florire Oy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelumme matkalla kukoistukseen

Yksiloiden, ryhmien ja tiimien kukoistus tuottaa tuloksia.
Yhteinen suunta ja tarkoitus, mukaan ottaminen ajoissa, johtajuuden jakaminen ja tunnetason avoimuus luovat perustaa luottamukselle. Ne ovat hyvän työilmapiirin ja tuloksellisuuden avaimia.
 
Florire PUK - Palaudu, Uudistu, Kehity
 
 

Florire PUK - Palaudu, Uudistu, Kehity

 
Florire coaching perustuu Integral Coaching lähestymistapaan. Sen avaimia ovat asiakkaan näkeminen tarkasti ja kyky nähdä maailma asiakkaan silmin sekä henkilökohtaisen kasvun ja työn tavoitteiden nivominen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Suosittelemme vähintään kuuden tapaamisen kokonaisuutte.

 
 
 
 
Mind-Body Bridging
 
 

Mind-Body Bridging

 
Tiedollinen ja kehollinen menetelmä itsetuntemuksen syventämiseen, haastavien tilanteiden ennakointiin, mielen ja kehon rauhoittamiseen, kimmoisuuteen (resilienssiin), sisäisen luovuttajan ja korjaajan hallintaan sekä itseen ja muihin kohdistuvien (usein kohtuuttomien) vaatimusten loiventamiseen. Eli mielen tasapainon ja stressin hallintaan. Valmennus voidaan toteuttaa ryhmissä, tiimeille ja osana coachingia.

 
 
 
 
Human Element (THE)
 
 

Human Element (THE)

 

THE tuottaa syvää yhteyttä tunteiden, järjen ja toiminnan välille. Se auttaa rakentamaan luottamusta, eheyttä ja vastuullisuutta organisaatioissa.
Mitattavia tuloksia:

  • Perustan luominen avoimuudelle
  • Kestäviä ratkaisuja ongelmiin
  • Eettisesti kestävää toimintaa
  • Sitoutuminen tuloksiin ja tuottavuuden parantaminen.
Valmennus voidaan toteuttaa esim. 3+2 pv osissa.

 
 
 
 
Radikaali Yhteistyö
 
 

Radikaali Yhteistyö

 
Johdon, työntekijöiden, asiakkaiden ja toimittajien keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus on organisaation keskeinen menestystekijä. Kyky rakentaa luottamusta paineisissa tilanteissa tuottaa kestäviä. Viisi avaintaitoa ovat Itsetuntemus, Yhteistyöasenne, Totuudellisuus,Ongelmanratkaisu ja Neuvottelutaidot. Suosittelemme 3+2 päivän valmennuskokonaisuutte ja ohjattuja harjoituksia tarpeen mukaan.
 
 
 
 
DiSC® ja vuorovaikutus
 
 

DiSC® ja vuorovaikutus

 

Onnistuminen vuorovaikutuksessa ja esimiestyössä riippuu kyvystä toimia tuloksellisesti toisten ihmisten kanssa. DiSCÒ - valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta omasta ja muiden käyttäytymisestä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa tehokkaammin ja näin valjastaa tehokkaammin yksilöiden erilaisuus tuloksentekoon. Jokainen osanottaja saa myös henkilökohtaisen profiilin.


 
 
 
 
Hyvin toimivat tiimit
 
 

Hyvin toimivat tiimit

 
Patrick Lensionin 5 Behaviors of a Cohesive Team on luottamuksen rakentamisen malli. Kun ihmiset uskaltavat olla haavoittuvina läsnä, konfliktit kyetään kohtaamaan ja rakentamaan aitoa sitoutumista. Tällöin ihmiset ovat tilivelvollisia toisilleen ja saavat aikaan tuloksia. Valmennus sisältää yksikön ta tiimin profiilin luottamuksen ja tuloksenteon eri tasoista.
 
 
 
 
Uni voimavarana
 
 

Uni voimavarana

 

Tutkimusten mukaan työikäisten univaikeudet johtuvat pääosin työhön liittyvistä asioista. Huonosti nukutut yöt lisäävät stressiä, madaltavat sosiaalista kyvykkyyttä ja heikentävät radikaalisti työssä jaksamista ja siitä suoriutumista. Usein univaikeuksien taustalta löytyy ylivirittyneisyyttä ja elämän stressitekijöitä. Valmennus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprosessina uniasiantuntija Monica Halisen johdolla.


 
 
 
 
Ytimen kautta kasvuun
 
 

Ytimen kautta kasvuun

 
Persoonallisuutemme on joukko rakenteita ja käyttäytymismalleja, joita olemme oppineet elämämme varrella. Niiden avulla olemme onnistuneet ja oppineet välttämään vaaroja. Ne ovat kuin puun ytimen ympärillä olevia vuosirenkaita, jotka sisältävät valtavan määrän kokemusta eletyn elämämme varrelta. Näiden kerrosten alla on ihmisenä olemisemme ydin.  YTK on kuusiosainen henkilökohtaisen kasvun ja  kehittämisen prosessi.

 
 
 
 
Svengaava johtajuus
 
 

Svengaava johtajuus

 
Ohjelma tuottaa ainutlaatuisella ja dialogisella tavalla oivalluksia hyvän johtamisen ja yhteistyön elementeistä muutamassa tunnissa. Musiikin esimerkein puramme auki olemassa olevia rakenteita ja inspiroimme vuoropuhelua johtamisesta, yhteistyöstä ja niiden kehittämisestä. Avaamme myös ovia musiikin perusrakenteiden mielenkiintoiseen maailmaan. Ohjelman toteuttavat yhteistyössä Keijo Halinen ja jazz-yhtye Peela Johannes Granrothin johdolla.

 
 
 
 
 

Varaa tapaaminen

 
Varaa tapaaminen yhdellä klikkauksella.

Varaa nyt